Autorijschool G. Meijer
Kiekendief 24
5508 KT Veldhoven
040-2541033
contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Protocol      ‘Veilig werken in de rijschoolbranche’
                                           m.i.v. 11-05-2020
                     1e wijziging m.i.v. 01-07-2020
                     2e wijziging m.i.v. 01-08-2020
                     3e wijziging m.i.v. 28-09-2020
                     4e wijziging m.i.v. 01-10-2020
                     5e wijziging m.i.v. 30-10-2020
                     6e wijziging m.i.v. 04-11-2020
                     7e wijziging m.i.v. 09-11-2020

 

Protocol      ‘Veilig werken in de rijschoolbranche’

Leerling
Blijf thuis bij: Verkoudheid, griep, hoesten, verhoging-koorts e.d.
Indien iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
Blijf ook thuis indien jij of een van je gezinsleden, collega’s e.d. zich op corona heeft laten testen en nog geen uitslag heeft ontvangen.
Afmeldingsvoorwaarden zijn bij bovenstaande redenen tot nader bericht niet meer van kracht. (dus kosteloos afmelden)
Was thuis uiterlijk 5 minuten voor de rijles  je handen.
Als je onverhoopt moet hoesten in de auto doe dit dan in je linker ellenboog.
Na het snuiten van je neus, of hoesten je handen ontsmetten.
(Materiaal hiervoor is in de auto aanwezig)
Een mondkapje is verplicht. Graag zelf een mondkapje meenemen
(Indien je het mondkapje bent vergeten krijg je deze van de rijschool.)
Je kan als je daar een veiliger gevoel bij hebt ook handschoenen dragen.
Je  moet hier wel zelf voor zorgen.
Vermijd fysiek contact.
Stap zo in en uit, dat je elkaar niet hoeft te passeren en houd 1.5 mtr. afstand.

Rijschool
Stuur versnellingspook spiegels stoelhendels  knoppen e.d. worden voor iedere rijles
door de instructeur ontsmet.
Voor iedere les stelt de instructeur je controlevragen.
1. Heb je je handen gewassen
2. Heb jij een huisgenoot partner of gezinslid de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad.
3. Heb jij een huisgenoot partner of gezinslid de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, en/of
    benauwdheidsklachten
4. Heb jij een huisgenoot partner of gezinslid met het coronavirus of heb jij met een van die personen
    in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had.
5. Ben je in thuisisolatie omdat je
    - direct contact hebt gehad met iemand met corona
    - terug bent gekomen uit een corona risicogebied (code rood of oranje)
Voor aanvang van de rijles krijg je van je instructeur hand-gel. (80 % ethylalcohol)

Veilig examen doen bij het C.B.R.
Blijf thuis als jij verkoudheidsklachten en koorts hebt. Doe dit ook als één van je gezinsleden dit heeft.
1,5 meter afstand houden van andere bezoekers en de medewerkers.
Volg de instructies op de locatie en van de C.B.R. medewerkers op.
Kom alleen naar de C.B.R. locatie.
Een eventuele begeleider, bijvoorbeeld een familielid, wacht buiten het pand.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Doe je praktijkexamen
Zorg dat je 15 minuten voor de start van je examen bij de locatie bent, kom niet eerder.
Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je deze aan de examinator geeft.
Het praktijkexamen is met een mondkapje van het C.B.R.

Protocol
Het protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn.
Informatie over de werkwijze is ook in de auto aanwezig.

Alles blijft onder voorbehoud van evt. wijzigingen.


Dossierno. K. v. K. : 17047880
reg. no. C.B.R. 8887Z2
Btw.id NL001221007B43

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden doorgegeven.

Gegevens & bewaartermijnen.

1. Opslag leerlingenbestand

vanaf inschrijving.
N.A.W. - geboortedatum - telefoonnummer(s) en emailadres
opslag van tussentijdse toets - datum van examen(s) – categorie van examen(s)
Na behalen rijbewijs bij rijschool G. Meijer gaan bovenstaande gegevens in rijschoolarchief.
Na voortijdige beëindiging overeenkomst worden gegevens binnen een maand verwijderd.

2. Opslag agenda

N.A.W. & telefoonnummer(s) vanaf: inschrijving
Na behalen rijbewijs of voortijdige beëindiging overeenkomst bij rijschool G. Meijer worden gegevens verwijderd m.i.v. eerstvolgend kalenderjaar.

3. Adressenopslag

In het adressensysteem staat je n.a.w. gegevens en telefoonnummer(s)
De gegevens worden gebruikt op je afsprakenkaart, leskaart en t.b.v. rijles tussentijdse toetsen en examen(s).
Verder worden de gegevens (gedeeltelijk) verwerkt op de voor jou bestemde factu(u)r(en) en correspondentie.
Gegevens worden verwijderd binnen een maand na behalen van je rijbewijs of nadat je de overeenkomst met de rijschool hebt beëindigd.

4. E-mail

Hierin zijn alleen je naam en emailadres(sen) verwerkt.
Email wordt alleen gebruikt om je op de hoogte te houden van activiteiten welke voor jou als kandidaat van belang zijn.
Gegevens worden verwijderd binnen een maand na behalen van je rijbewijs of nadat je de overeenkomst met de rijschool hebt beëindigd.

5. Afsprakenkaart

Hierop staan je n.a.w. gegevens en telefoonnummer(s)
De afsprakenkaart krijg je bij de eerste rijles in eigen bezit.
De afsprakenkaart moet je iedere rijles meenemen voor het maken en laten noteren van een nieuwe lesafspraak.

6. Instructiekaart

Hierop staan je n.a.w. gegevens en telefoonnummer(s)
Op de instructiekaart worden de vorderingen en voortgang van de rijlessen vermeld.
De instructiekaart(en) worden na beëindiging van de rijlessen nog 7 kalenderjaren bewaard t.b.v. de belastingdienst.

7. Naam op homepage website

Je voor en achternaam komt alleen op de homepage van www.rijschoolgmeijer.nl als je bij rijschool G. Meijer
geslaagd bent voor je rijbewijs. Alleen nadat je uitdrukkelijk hiervoor op mondelinge digitaal of schriftelijke wijze toestemming hebt gegeven. Je voor en achternaam staan maximaal 3 maanden op de homepage en worden daarna verwijderd.

8. Naam en foto op facebook - Instagram

Je voor en achternaam wordt alleen vermeld op facebook en Instagram van rijschool G. Meijer, nadat je uitdrukkelijk hiervoor op mondelinge digitaal of schriftelijke wijze toestemming hebt gegeven. Op de facebook - Instagram pagina komt een door rijschool G. Meijer begeleidend positief verhaal met foto van de geslaagde examenkandidaat.

9. Opslag 3D online theorie opleiding

Koppeling is voorzien van SSL certificaat.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt rijschool G. Meijer gebruik van diensten van derden de zogenaamde “verwerker”. Deze verwerker behandeld de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend en in opdracht van autorijschool G. Meijer. De verwerker is verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.
Verwerking gegevens: Voor - achternaam emailadres & inlogcodes
Gegevens worden verwijderd na behalen rijbewijs of binnen een maand nadat de overeenkomst met de rijschool is beëindigd.
Gegevens worden verwijderd 1 jaar na aankoop indien geen gebruik is gemaakt van de 3D theorieopleiding.

10. Inzagerecht, verwijdering vragen en klachten

Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.
Rijschool G. Meijer zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Rijschool G. Meijer zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Rijschool G. Meijer je hiervan op de hoogte brengen.


Indien je klachten hebt over de wijze waarop Rijschool G. Meijer je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.