Autorijschool G. Meijer
Kiekendief 24
5508 KT Veldhoven
040-2541033
contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Dossierno. K. v. K. : 17047880
reg. no. C.B.R. 8887Z2
Btw.id NL001221007B43

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden doorgegeven.

Gegevens & bewaartermijnen.

1. Opslag leerlingenbestand

vanaf inschrijving.
N.A.W. - geboortedatum - telefoonnummer(s) en emailadres
opslag van tussentijdse toets - datum van examen(s) – categorie van examen(s)
Na behalen rijbewijs bij rijschool G. Meijer gaan bovenstaande gegevens in rijschoolarchief.
Na voortijdige beëindiging overeenkomst worden gegevens binnen een maand verwijderd.

2. Opslag agenda

N.A.W. & telefoonnummer(s) vanaf: inschrijving
Na behalen rijbewijs of voortijdige beëindiging overeenkomst bij rijschool G. Meijer worden gegevens verwijderd m.i.v. eerstvolgend kalenderjaar.

3. Adressenopslag

In het adressensysteem staat je n.a.w. gegevens en telefoonnummer(s)
De gegevens worden gebruikt op je afsprakenkaart, leskaart en t.b.v. rijles tussentijdse toetsen en examen(s).
Verder worden de gegevens (gedeeltelijk) verwerkt op de voor jou bestemde factu(u)r(en) en correspondentie.
Gegevens worden verwijderd binnen een maand na behalen van je rijbewijs of nadat je de overeenkomst met de rijschool hebt beëindigd.

4. E-mail

Hierin zijn alleen je naam en emailadres(sen) verwerkt.
Email wordt alleen gebruikt om je op de hoogte te houden van activiteiten welke voor jou als kandidaat van belang zijn.
Gegevens worden verwijderd binnen een maand na behalen van je rijbewijs of nadat je de overeenkomst met de rijschool hebt beëindigd.

5. Afsprakenkaart

Hierop staan je n.a.w. gegevens en telefoonnummer(s)
De afsprakenkaart krijg je bij de eerste rijles in eigen bezit.
De afsprakenkaart moet je iedere rijles meenemen voor het maken en laten noteren van een nieuwe lesafspraak.

6. Instructiekaart

Hierop staan je n.a.w. gegevens en telefoonnummer(s)
Op de instructiekaart worden de vorderingen en voortgang van de rijlessen vermeld.
De instructiekaart(en) worden na beëindiging van de rijlessen nog 7 kalenderjaren bewaard t.b.v. de belastingdienst.

7. Naam op homepage website

Je voor en achternaam komt alleen op de homepage van www.rijschoolgmeijer.nl als je bij rijschool G. Meijer
geslaagd bent voor je rijbewijs. Alleen nadat je uitdrukkelijk hiervoor op mondelinge digitaal of schriftelijke wijze toestemming hebt gegeven. Je voor en achternaam staan maximaal 4 maanden op de homepage en worden daarna verwijderd.

8. Naam en foto op facebook - Instagram

Je voor en achternaam wordt alleen vermeld op facebook en Instagram van rijschool G. Meijer, nadat je uitdrukkelijk hiervoor op mondelinge digitaal of schriftelijke wijze toestemming hebt gegeven. Op de facebook - Instagram pagina komt een door rijschool G. Meijer begeleidend positief verhaal met foto van de geslaagde examenkandidaat.

9. Opslag 3D online theorie opleiding

Koppeling is voorzien van SSL certificaat.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt rijschool G. Meijer gebruik van diensten van derden de zogenaamde “verwerker”. Deze verwerker behandeld de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend en in opdracht van autorijschool G. Meijer. De verwerker is verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.
Verwerking gegevens: Voor - achternaam emailadres & inlogcodes
Gegevens worden verwijderd na behalen rijbewijs of binnen een maand nadat de overeenkomst met de rijschool is beëindigd.
Gegevens worden verwijderd 1 jaar na aankoop indien geen gebruik is gemaakt van de 3D theorieopleiding.

10. Inzagerecht, verwijdering vragen en klachten

Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.
Rijschool G. Meijer zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Rijschool G. Meijer zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Rijschool G. Meijer je hiervan op de hoogte brengen.


Indien je klachten hebt over de wijze waarop Rijschool G. Meijer je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.